Khu Thương mại & dân cư ATM3

Dự án: Khu Thương mại & dân cư ATM3
Địa điểm: Phường Đông Hương, Tp. Thanh Hóa
Quy mô: 42.000 m2