Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán kết hợp văn phòng - CT1 KĐT Mới Phùng Khoang

Dự án đầu tư xây dựng nhà ở để bán kết hợp văn phòng (một phần diên tích dành sử dụng cho hoạt động nghiệp vụ cục 682 - Tổng cục An ninh) - Tại một phần ô đất CT1 KĐT Mới Phùng Khoang, xã Trung Văn, Q. Từ Liêm, Tp. Hà Nội.