Đầu tư KD dự án chợ, TT Thương Mại

Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp hậu cần nghề cá Hòa Lộc

08

01/2020

Địa điểm: Xã Hòa Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa Quy mô dự án: 12.281m2

Đọc thêm