CỤM CÔNG NGHIỆP VĨNH MINH


Dự Án: Cụm công nghiệp Vĩnh Minh
Địa điểm:
Xã Vĩnh Minh, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa 
Quy mô: 30 ha