Cụm Công nghiệp Nghề cá xã Hòa Lộc


Dự Án: Cụm Công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc 
Địa điểm: Xã Hòa Lộc, H. Hậu Lộc, T.Thanh Hóa
Quy mô dự án: 19ha
 - Pháp lý dự án 
 - Bản vẽ quy hoạch 1/500
 - Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất