Cụm Công nghiệp nghề cá xã Hòa Lộc

Dự Án: Chợ chuyên doanh hải sản kết hợp dịch vụ hậu cần nghề cá xã Hòa Lộc
Địa điểm: Xã Hòa Lộc, H. Hậu Lộc, T. Thanh Hóa
Quy mô dự án: 12.281m2
- Pháp lý dự án
- bản vẽ các lô kiot quy hoạch 1/500
Xem thông tin chi tiết: DỰ ÁN CỤM CÔNG NGHIỆP NGHỀ CÁ HÒA LỘC